KALEPURJEKAD VÕRTSJÄRVEL

 Kale on Võrtsjärvel kasutusel olnud traditsiooniline puust traalerpurjekas, mida tema graatsilise välimuse tõttu tihti ka lõbusõitudel ja regattidel kasutati. Saleda kerega kalepurjekal on kaks kolmnurkset purje – masti küljes suur põhipuri ja selle ees väike kliiverpuri. Traalimisel liikus purjekas külg ees allatuult, vedades purjeka küljel kalet (TRAALI). Nimi kale ongi tulnud traalimisel kasutatud suuresilmalise võrgu ehk kale järgi. Parematel päevadel, mis jäid 1930-1970 aastatesse, võis Võrtsjärvel näha koguni 70 kalepurjekat.

 1960. aastate lõpus hakati Võrtsjärve asustama angerjamaime, mille tagajärel levisi laialdasemalt mõrrapüük. Üks püügiviis aga segas teist ning lõpuks kalega traalimine keelati. Peale traalpüügi keelu kehtestamist kaotasid kaled kalameeste jaoks oma tähtsuse töövahendina. Sihvaka kerega purjekaid kasutati küll ka regattidel ja lõbusõitudeks, kuid ajapikku siiski nad hävisid. 1985. aastal põletati Valma küla viimane purjekas jaanitules.

 Ühe viimase paadimeistri Väino Leiaru juhendamisel alustati 2004.aastal esimese uue põlvkonna kalepurjeka ehitamist. Võrtsjärve SA toel valmiski 2005. aastal kalepurjekas „Paula“.

  Kuid paadimeistrite mälestused endisaegsest purjederohkusest Võrtsjärvel ei andnud hingele rahu ning 2007.aastal EAS'ist toetust saanud projekti raames alustatigi uue kale ehitust.
2009. aasta juulikuu viimasel päeval lasti Võrtsjärvel taas vette uhiuus kalepurjekas "Liisu".

 Öeldakse, et "Kaks ilma kolmandata ei jää!". Nii asusidki paadimeistrid 2011.aastal taas purjekaehituse kallale. 2014.aasta mais lasti Oiu Sadamas vette kalepurjekas "Laura".  "Laura" jäi vana paadimeistri Väino Leiaru jaoks viimaseks - purjeka vettelaskmist ta kahjuks ei näinudki.

 Ehk täitub ühel päeval unistus ka neljandast kalepurjekast...

 Kalepurjekas pakub teile ehedat elamust, selle traditsioonilisel viisil. 
Sõidu jooksul saab nautida suitsulatikat või kalasuppi, kuulata meeskonna purjetamislugusid ning kalepurjekate ajaloolist tausta.


k
alepurjekas "Paula"

 
kalepurjekas "Liisu"


kalepurjekas "Laura"

Kaleselts MTÜ

Angela Leiaru-Indriko (+372) 52| 683 80